Spowiedź święta

Literatura

Home | Z Katechizmu | Stałe Konfesjonały | Literatura | Porady | FAQ | Inne

 

(...)Żył w parafii człowiek chory na raka, już prawie umierający. Mieszkał naprzeciwko plebanii, ale do kościoła nie chodził. Sytuacja była kłopotliwa, bo jego żona i dzieci były wierzące. Proboszcz chciał przyjść do niego z wizytą, ten jednak powiedział, że księdza nie potrzebuje. Widziałem jak bardzo proboszcz trapił się, że mu umrze parafianin bez przyjęcia sakramentów i sytuacja będzie trudna, zarówno dla księdza jak i dla rodziny, bo jeśli ksiądz go nie pochowa, to sprawi wielką przykrość rodzinie, a jeśli pogrzeb się odbędzie, zadrze z parafią..... ciąg dalszy

 

Sumienie jest żywym "telefonem" podłączonym bezpośrednio do Boga. Z tego telefonu może skorzystać człowiek, ile razy ma wątpliwości co do rozeznania dobra i zła, prawdy i błędu. Ale z tego "telefonu" korzysta częściej sam Bóg, dzwoniąc, ile razy człowiek staje przed podjęciem decyzji, oraz po jego dokonaniu. Bóg, posługując się w konkretnej sytuacji sumieniem, nie tylko wyjaśnia, co jest dobre, a co złe, lecz zachęca do czynienia tego, co dobre, zwłaszcza jeśli to dobro jest trudnym dobrem, i odradza czynienie zła, szczególnie gdy ono kusi pozornym dobrem. Taki jest sens pierwszej "telefonicznej" rozmowy Boga z nami.... ciąg dalszy

 

Sobór Trydencki nauczał, że do pełnego i doskonałego odpuszczenia grzechów wymagane są u penitenta jako elementy składowe trzy akty: żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Ta nauka pozostaje wciąż aktualna. Rozgrzeszenie ogólne jest możliwe niemal wyłącznie w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia.... ciąg dalszy

 

Home | Z Katechizmu | Stałe Konfesjonały | Literatura | Porady | FAQ | Inne

Copyright (C) Salwatorianie 2000