salwatorianie.pl
Spowiedź święta

Literatura - artykuły

Home | Z Katechizmu | Stałe Konfesjonały | Literatura | Porady | FAQ | Inne

 

Pawłowski OP - "Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i mszą świętą"

Wydawnictwo "W Drodze" stron 160 http://www.wdrodze.pl/oficyna/k/324-przewodnik.html

Ostrzeżenie zamiast wstępu

Książki tej nie powinni brać do ręki teoretycy, a więc na przykład egzegeci, liturgiści, historycy, bo Przewodnik powstał na podstawie doświadczeń przeszło dwudziestoletniej praktyki duszpasterskiej. Pisany przez praktyka-amatora może zawierać szereg nieprecyzyjnych sformułowań. Został on napisany nie jako rozprawa teoretyczna, ale jako poradnik w codziennym życiu. Nie powinni go czytać również rubrycyści, gdyż go nie zrozumieją; księża, bo wszystko to znają co najmniej w takim stopniu jak autor; zakonnice, ponieważ mogą się zgorszyć.

Dla kogo więc przewodnik został napisany? Autor miał po prostu przed oczyma zwykłego śmiertelnika, człowieka pogrążonego w codzienności, zabieganego, zatroskanego, zmęczonego, a przede wszystkim zniechęconego spowiedzią i mszą św. Optymalnym czytelnikiem może być ktoś, kto wiele lat temu odszedł od spowiedzi i nie chodzi na mszę św., bo go dostatecznie znudziła. A jeśli trwa w sakramencie pojednania i komunii św., to resztkami sił.

Książki nie należy traktować jako panaceum na wszelkie kryzysy duchowe. Zdaję sobie sprawę, że lektura Przewodnika może przynieść poczucie niedosytu. Pojawi się szereg nowych trudności i problemów. Będę wówczas wdzięczny za wszelkie sugestie, zmierzające do jego poprawienia. Nie ma nieomylnych przewodników; wszyscy ponosimy współodpowiedzialność za właściwy kierunek wspólnego wędrowania.

Autor podejmuje następujące zagadnienia:

1. Dlaczego unikam spowiedzi?
2. Czy księża wymyślili spowiedź?
3. Zanim przystąpisz do sakramentu pokuty.
4. To jest najważniejsze (żal za grzechy).
5. Komu może zaszkodzić stały spowiednik?
6. Rachunek sumienia.


Stanisław Łucarz SJ
Siedem grzechów głównych
Książka jest cyklem zamyśleń nad siedmioma grzechami głównymi i ośmioma błogosławieństwami. To zestawienie niesie w sobie głęboką logikę - Bóg w Jezusie Chrystusie nie gardzi człowiekiem. To właśnie ludzki grzech prowokuje Jego miłość. Co więcej, poprzez dary Ducha Świętego Bóg wprowadza nas na drogę błogosławieństw i na niej nas umacnia. Odkrycie siebie jako grzesznika to początek działania Ducha.
wyd. M:
83-7221-901-X
120/190 mm; s. 92; 2004 r.
http://www.ksiegarniakatolicka.pl/ksiegarnia/sklep.php?s=karta&id=1000434 


ks. Jan Kuźniar
Książka o spowiedzi
Poradnik dla świeckich z kilkoma uwagami o spowiadaniu innych

Poradnik dla świeckich z kilkoma uwagami o spowiadaniu innych.
Czy trzeba się spowiadać, czy nie wystarczy osobista rozmowa z Bogiem? Czy koniecznie w "szafie" a nie np. przez internet lub telefon? Czy można spowiadać się za męża, siostrę, przyjaciela? I co z tym wszystkim ma wspólnego Kmicic? - oto pytania, które porusza niniejsza książka. Ks. Jan Kuźniar pisze barwnie, ze swadą i z wyraźną troską o czytelnika. Nie unika najbardziej podstawowych, wręcz wydawałoby się, banalnych kwestii. Książkę o spowiedzi gorąco polecamy zarówno tym, którym konfesjonał nie zawsze stoi "po drodze", jak i tym, których nie trzeba do tego sakramentu zachęcać. Ci ostatni znajdą tu dla siebie cenne wskazówki, jak wybrać swojego spowiednika, jak przygotować się do spowiedzi jeszcze lepiej, co zrobić z zapomnianą pokutą albo z obawą przed nieudzieleniem rozgrzeszenia ... "Chyba nie ma nikogo, kto lubiłby się spowiadać. Dla syna marnotrawnego słowo zgrzeszyłem ... stało się błogosławionym punktem zwrotnym. Jego doświadczenie grzechu i niedoli z tym związanej jest doświadczeniem każdego z nas. Ta książka próbuje pokazać, jak wspaniałą rzeczą jest spowiedź. Jest jedną z najbardziej niezwykłych rzeczywistości, których może zaznać człowiek. Także spowiadanie innych daje radość, która nie ma sobie równych. Niechaj to wystarczy za zachętę. Przecież prawda, którą każdy z nas ma na dnie swego serca jest silniejsza od wszystkich innych myśli i odczuć. Odwagi!" 
wyd. M.
http://www.ksiegarniakatolicka.pl/ksiegarnia/sklep.php?s=karta&id=100000718
 

Inne pozycje książkowe:

Home | Z Katechizmu | Stałe Konfesjonały | Literatura | Porady | FAQ | Inne

Copyright (C) Salwatorianie 2000-2004