Spowiedź święta

Home | Z Katechizmu | Stałe Konfesjonały | Literatura | Porady | FAQ | Inne

Czytania biblijne podczas obrzędu pojednania
wielu penitentów


(do wyboru)

Rdz 3, 1-19;      Rdz 4, 1-15;       Rdz 18, 17-33;       Wj 17, 1-7;      Wj 20, 1-21;      Pwt 6, 4-9;   Pwt 9, 7-19;     Pwt 30, 15-20;      2 Sm 12, 1-9.13;     Ne 9, 1-20;     Mdr 1, 1-16;     Mdr 5, 1-16;     Syr 28, 1-7;        Iz 1, 2-6. 15-18;     Iz 5, 1-7;      Iz 43, 22-28;      Iz 53, 1-12;      Iz 55, 1-7. 9-11;      Iz 58, 1-11;      Iz 59, 1-4. 9-15;      Jr 2, 1-13;      Jr 7, 21-26;      Ez 11, 14-21;     Ez 18, 20-32;      Ez 36, 23-28;      Oz 2, 18-25;      Oz 11, 1-11;      Oz 14, 2-6;     Jl 2, 12-18;      Mi 6, 1-15;      Mi 7, 7-9. 18-20;      Za 1, 1-6.

Rz 3, 21-23;     Rz 5, 6-11;      Rz 6, 3-11;      Rz 6, 16-23;      Rz 7, 14-25;      Rz 12, 1-2. 9-20;      Rz 13, 8-14;      2 Kor 5, 17-21;      Ga 5, 16-24;      Ef 2, 1-10;      Ef 4, 1-3. 17-32;      Ef 5, 1-14;      Ef 6, 10-18;       Kol 3, 1-10. 12-17;      Hbr 12, 1-5;      Jk 1, 22-27;       Jk 2, 14-26;       Jk 3, 1-12;      1 P 1, 13-23;      2 P 1, 2-11;      1 j 1,5-10. 2,1-2;      1 J 2, 3-11;       1 J 3, 1-24;       1 J 4, 16-21;       Ap 2, 1-5;       Ap 3, 14-22;       Ap 20, 11-15;        Ap 21, 1-8.

Mt 3, 1-12;       Mt 4, 12-17;       Mt 5, 1-12a;       Mt 5, 13-16;       Mt 5, 17-47;       Mt 9, 1-8;       Mt 9, 9-13;       Mt 18, 15-20;       Mt 18, 21-35;      Mt 25, 31-46;      Mt 26, 69-75;       Mk 12, 28-34;       Łk 7, 36-50;       Łk 13, 1-5;       Łk 15, 1-10;       Łk 15, 11-32;       Łk 17, 1-4;       Łk 18, 9-14;       Łk 19, 1-10;       Łk 23, 39-43;      J 8, 1-11;      J 8, 31-36;       J 15, 1-8;       J 15, 9-14;      J 19, 13-27;       J 20, 19-23.


-------
źródło:

'Obrzędy pokuty'
Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich
wydanie drugie, Katowice 1996, Księgarnia św. Jacka.

 

Home | Z Katechizmu | Stałe Konfesjonały | Literatura | Porady | FAQ | Inne

Copyright (C) Salwatorianie 2000